Gazelle - Studio
Genelec MonitorGazelle Icongenelec
Hier kommt der Ton ins Mikrofon!
Neumann U87 Mikrofon
- Audio-Aufnahmen -
- Mixing -
- Mastering -
Kontaktmöglichkeiten:
Tel. & Fax: 08284-773
Mobil: 0173-3505442

Gazelle Icon